Mokotowska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Mokotowska
  • 55
  • klasztor Sióstr Zmartwychwstanek
  • inna
  • działania Polaków, pomoc
  • dzieci, inna pomoc, klasztor/kościół, obcy człowiek, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
  • W internacie klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek mieszkało wiele dziewczynek w różnym wieku.