Mokotowska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Mokotowska
  • 1
  • inna, skrytka w mieszkaniu
  • donos, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa
  • „Zosia” Weisman (Weizberg) kieruje ukrywających się Żydów do dozorcy Grochowskiego przy Mokotowskiej; donosi na niego syn.

  • Str. 8