Miodowa Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Stare Miasto
 • Miodowa
 • 7
 • Mieszkanie Jadwigi Karpińskiej
 • na powierzchni
 • działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, bez papierów aryjskich, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, znajomi
 • Bolesław Lewkowicz przyjeżdża do Warszawy po uwolnieniu z obozu jenieckiego.

 • Str. 23