Mińsk Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Mińsk
  • działania Niemców
  • praca, z papierami aryjskimi
  • Henry Changar dostaje pracę w Organization Todt, jako stolarz przy budowie baraków i wyjeżdża do Mińska.