Miła Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Miła
  • okolice Zamenhofa
  • w getcie
  • działania Niemców
  • śmierć, terror
  • miejsce odwetu Niemców za ranienie kierownika Werterfassung, żołnierze wpadają do domów i zabijają każdego, kogo spotkają - wczesna wiosna 43r.

  • Truskier, Eugenia, relacja 301-474 - Warszawskie getto