Miła Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Miła
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • selekcja
  • Miejsce, gdzie spędzono Żydów po I Akcji. Nastąpiła segregacja na przydatnych i nieprzydatnych do pracy.

  • 56