Miła róg Lubeckiego Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Miła róg Lubeckiego
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • adres
  • Jednopokojowe mieszkanie znajomego w getcie, w którym mieszkała Józefa Dembowska (Chana Rojer) z rodzicami i braćmi..