Miła Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Miła
  • 6
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • mieszkaniowe, szopy
  • mieszkali robotnicy szopu Landaua

  • 86