Miła Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Miła
  • 45
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • mieszkaniowe, rzemieślnicy, szopy
  • kuśnierni przydzielono ten dom w czasie akcji 5 września

  • 94