Miła Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Miła
  • 43
  • w getcie
  • administracyjne
  • mieszkaniowe
  • punkt noclegowy powstał po I akcji, jesienią 42r,

  • Ernest, Stefan, Pam. 195, Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943