Miła Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Miła
  • 42
  • bunkier
  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • kryjówka
  • kiedy dom zaczął płonąć, prawie wszyscy wyratowali się i przeszli do bunkra na Miłej, po drugiej stronie Lubeckiego

  • Rudnicki, Jerzy, relacja 301-5556