Mieszkanie Baskiewicza Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • Mieszkanie Baskiewicza
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • koszty, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, znajomi