Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • miejscowość podwarszawska
  • na powierzchni
  • działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, poza Warszawą
  • Pod Warszawą Ber Ryczywół spotyka młodego Żyda, który mu od tej pory towarzyszy.

  • Str. 97