Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Grochów
  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
  • Mieszkanie, gdzie ukrywała się Tola Strosberg