Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc od Żegoty, pomoc rzeczowa, znajomi
  • Wanda Jeżowska współpracuje z Julianem Grobelnym w RPŻ Żegota.

  • Str. 3