Miedziana [mieszkanie Kazimierza Krauzego] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Miedziana [mieszkanie Kazimierza Krauzego]
  • w mieszkaniu
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • dzieci, pomoc lokalowa
  • Mieszkanie Kazimierza Krauzego, do którego trafiła Barbara Góra (Irena Hochberg) po wyjściu z getta.