Michałowice Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • miejscowość podwarszawska
  • Michałowice
  • na powierzchni
  • powstanie warszawskie
  • administracyjne, działania Niemców, działania Polaków, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gestapo/żandarmeria, poza Warszawą, praca, wyjazd na roboty, z papierami aryjskimi
  • Emilia Z. znajduje bezpieczne schronienie w Michałowicach, w sierpniu 1944 Niemcy wysyłają ją z grupą Polaków na roboty do Rzeszy.

  • Str. 189