Marszałkowska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Marszałkowska
  • na powierzchni
  • w getcie
  • działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, handel, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc rzeczowa, znajomi
  • Abram Apelkir wychodzi z getta, żeby kupić żywność dla rodziny.

  • Str. 72