Majzelsa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Majzelsa
  • 5
  • w getcie
  • społeczne
  • mieszkaniowe, religia
  • mieszkał rabin Goldszlag

  • Sznejur, Dawid, relacja 301-4153