Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • wacha
  • w getcie
  • administracyjne
  • wyjście z getta
  • przejście przez wachę - najprawdopodobniej tą właśnie

  • Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

  • 43