Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • koło synagogi
  • w getcie
  • gospodarcze
  • szopy
  • miejsce między synagogą a byłą kawiarnią "Sztuka", gdzie wychodzili do pracy robotnicy z szopu Nussa w okresie po I akcji

  • s.23