Leszno Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Leszno
 • Mieszkanie Weinów
 • na powierzchni
 • w getcie, wysiedlenie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera, autor, bogaci, inteligencja, opieka, pomoc, przedsiębiorcy, wokół autora, wysiedlenie, życie codzienne, Żydzi
 • Po zabraniu przez Niemców jego rodziców, Marek Rudnicki idzie do przyjaciół.

 • Cz. 3 filmu