Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 66
  • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
  • społeczne
  • kryjówka, mieszkaniowe, właściciele domów
  • W tym domu mieszkała R. Auerbach. Należał on do jej kuzyna dr. Reuwena Feldszo. Znajdowała się tam mała komórka, w której przechowywano koks, a która przeznaczona była na kryjówkę w czasie pierwszej akcji. W okresie między listopadem 1942 a kwietniem 1943 i, prawdopodobnie również w czasie powstania w getcie, komórka ta służyła jako bunkier dla jednej z walczących grup, które znajdowały się na Lesznie.

  • s.95,96