Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 2
  • Mieści się Dyrekcja "Centosu"
  • w getcie
  • administracyjne, społeczne
  • CENTOS
  • Związek Towarzystw Opieki nad Sierotami "Centos" - czyli Centrala Tow. Opieki n/Sier. - powstał w 1923 r. z siedzibą w W-wie przy ul. Fredry 10 /po zamknięciu getta - przy Leszno 2/. Zrzeszał społeczne instytucje w przeszło 200 miastach w Polsce. Po zdelegalizowaniu przez Niemców w lipcu 1940 r. wszystkich instytucji społecznych G.G. działał pod osłoną Żydowskiej Samopomocy Społecznej, zajmując się kilkunastoma placówkami w W-wie /w tym Domem Sierot/. Kierowali nią Adolf Berman i Józef Gitler.

  • 51 i 98p, 105p