Leszno Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Leszno
 • 13
 • w getcie
 • gospodarcze, społeczne
 • kolaboracja, szmugiel
 • Znajdowała się tam siedziba organizacji, która przybrała nazwę Urzędu do Walki z Lichwą i Spekulacją. Popularnie nazywana \"trzynastką\" od numeru domu, w którym się mieściła. Powszechnie mówiono, iż jej członkowie /noszący czapki z zielonymi otokami/ mają powiązania z Gestapo,
  jednak dowodów na to nie było, zaś, grasując po mieście, wyłudzają od ludzi pieniądze. Wiadome było, że zajmował się także szmuglem towarów w dowolnych ilościach, rozmiarach i rodzajach. Na jej czele stali Abram Grancwajch i Dawid Szternfeld.

 • Wspomnienia łódzkiego adwokata. Przedstawiają koleje losu bohatera zarówno przed jak i w czasie wojny. Podzielone na jedenaście rozdziałów ukazujących kolejne etapy życia autora, jego zmagania z rzeczywistością.

 • 132