Legionowo ul. Cegielnia Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Legionowo ul. Cegielnia
  • 9
  • w mieszkaniu
  • w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • poza Warszawą
  • Mieszkanie Olgi Marii Jagiełłowicz i jej córki Danuty Jagiełłowicz-Szklarek.