ks. Mackiewicza Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • ks. Mackiewicza
  • 3 m.6
  • mieszkanie
  • przed gettem
  • mieszkaniowe
  • tu mieszka Efroim Małamud

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [131]