kryjówka Haliny Czernuszyn u szmuglera Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • kryjówka Haliny Czernuszyn u szmuglera
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe
  • atmosfera, dzieci
  • Halina Czernuszyn idzie razem ze szmuglerem do kryjówki po aryjskiej stronie. Nie może spać w nocy zestresowana. Udaje, że wychodzi do ubikacji i ucieka z tej kryjówki.