Kurza Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Kurza
  • 9
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • selekcja, szopy
  • selekcja pracowników szopy Alterweina, w której znalazła się siostra H.Makowera z mężem i córką

  • 101,102