Krucza Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Krucza
  • 2 lub 4
  • powstanie warszawskie
  • konspiracja
  • konspiracja polska
  • w czasie powstania warszawskiego nasłuch radiowy

  • 70