Krochmalna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Krochmalna
  • w getcie
  • działania Niemców
  • szmugiel, śmierć, terror
  • na tym rogu na pocz. 42r. żandarmeria niemiecka rozstrzeliwuje kilkanaście osób - odpowiedzialność zbiorowa za szmugiel

  • Ernest, Stefan, Pam. 195, Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943