Krochmalna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Krochmalna
 • 18
 • dom
 • w getcie
 • administracyjne
 • medycyna, medyczne
 • z raportu policyjnego o inspekcji sanitarnej 22.07.41: "stan antysanitarny w najwyższym stopniu; (dom aryjski [? - JL] - administrator Krzyżanowski) ubikacja publiczna niedezynfekowana, a zaduch tak wielki, że kolumna wzdragała się tam wejść."

 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • [202]