Krakowskie Przedmieście Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Stare Miasto
  • Krakowskie Przedmieście
  • Kamienica, w której mieszka Olga Dudziec
  • na powierzchni, w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, gospodarze, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Leon Arnold powierza Henryka guwernantce dzieci znajomego Belga.

  • Cz. 3 filmu