Krakowskie Przedmieście Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Krakowskie Przedmieście
  • Szpital św. Rocha
  • działania Polaków, pomoc
  • medyczne
  • W szpitalu św. Rocha Wacława Mączewska umieszcza swoją podopieczną Helenę O.

  • Relacja Wacławy M[ączewskiej] w "Ten jest z ojczyzny mojej" nie zawiera dokładnych adresów oraz żadnych pełnych nazwisk.

  • 374-375