Koźla Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Koźla
  • 7
  • przelot
  • w getcie
  • gospodarcze
  • szmugiel, wyjście z getta
  • 43,44