Koźla Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Koźla
  • inna
  • mieszkaniowe
  • podziemna kryjówka, w której po powstaniu warszawskich ukrywa się grupa Żydów

  • str.228-229, 254-256,283-286