Koszykowa Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Koszykowa
  • kawiarnia
  • kolaboracja
  • ulubione miejsce spotkań gestapowców żydowskich, m.in. Lolka Skosowskiego

  • Saloni, Juliusz, relacja 301-4996