Koszykowa Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Koszykowa
 • 67/24
 • w mieszkaniu
 • wysiedlenie
 • mieszkaniowe, pomoc
 • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
 • Mieszkanie Marii Prokopowiczowej, w którym ukryła się Maria Szapiro-Zakrzewska po wyjściu z getta w 1942 r.

 • Relacja Romany Lilian-Art w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • 414- 415