Konopacka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Konopacka
  • 2
  • w mieszkaniu
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • pomoc lokalowa
  • Dom, stajnie i rozlewnia piwa Ignacego Morysona na Pradze.