Komorowo k. Ostrowi Mazowieckiej Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Komorowo k. Ostrowi Mazowieckiej
  • powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, poza Warszawą, z papierami aryjskimi
  • W Komorowie u pp. Górskich ukrywał się Gedeon Stok.