Klaudyn Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Klaudyn
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, pomoc
  • choroby, dzieci, obojętność, pomoc lokalowa
  • Pomieszczenie w Klaudynie, w którym przebywało około 20 osób po powstaniu warszawskim