Kazimierzowska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Mokotów
  • Kazimierzowska
  • 59
  • inna
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, klasztor/kościół, pomoc lokalowa
  • Dom Sióstr Niepokalanek na Mokotowie.