Kazimierzowska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Mokotów
 • Kazimierzowska
 • 59
 • dom ss. Niepokalanek
 • pomoc
 • klasztor/kościół, pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa
 • W klasztorze sióstr Niepokalanek ukrywała się przez 17 dni Zofia Szymańska, po wyjściu z getta.

 • Relacja Zofii Szymańskiej w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • 403- 404