Kawęczyńska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Kawęczyńska
  • gmach szkoły
  • przed gettem, w getcie
  • administracyjne
  • praca
  • komisja lekarska -badanie kandydatów do obozów pracy

  • 15,16,41,42,43,44,45,