Kanały Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Wola
 • Kanały
 • okolice Okopowej
 • inna
 • powstanie warszawskie
 • życie prywatne/życie codzienne
 • inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, znajomi
 • Józef Atłasowicz i jego ojciec ukrywają się w kanałach po załamaniu walk powstańczych w ich rejonie.

 • Str. 8