Grzybowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Grzybowska
  • 26/28
  • Siedziba Rady Żydowskiej. Mieści się Wydział Zdrowia, Wydział Szpitalnictwa i biuro prezesa, Adama Czerniakowa.
  • w getcie
  • administracyjne
  • Judenrat
  • Korczak korespondował z Radą i był z nią w ciągłym kontakcie w związku z pracą wychowawcy.

  • 76