Grzybowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Grzybowska
  • 23
  • 3-11-39
  • gospodarcze, społeczne
  • cmentarz, śmierć, usługi
  • Biuro Pogrzebowe „Ostatnia Droga” załatwia wszelkie formalności związane z urządzaniem pogrzebów, przewozy zwłok i ekshumacje na terenie Generalnej Guberni. Dla niezamożnych najdalej idące ulgi. Przyjmujemy nekrologi do „Gazety Żydowskiej’ Bezpłatne udzielanie wszelkich informacji. Natan Wittenberg

  • 22, ogł, II nr 9 og,34/3,39/3