Grzybowska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Grzybowska
  • 221
  • Tymczasowe schronienie przy ul. Grzybowskiej 221, gdzie Alexc może się obmyć i otrzymuje pierwszy posiłek po wyjściu na stronę aryjską z getta.