Gęsia Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Gęsia
 • 91/93
 • fabryka Budmana
 • powstanie w getcie
 • administracyjne
 • cmentarz, mieszkaniowe
 • miejsce skoszarowania pracowników cmentarza żydowskiego po 19-04-43

 • Kraus, Szymon, relacja 301-5551