Gęsia Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Gęsia
  • 91
  • Mieści się garbarnia, dawniej własność rodziny Lejzorowiczów.
  • w getcie
  • gospodarcze
  • pomoc, przedsiębiorcy
  • Właściciele nadal pracują w garbarni, będącej pod zarządem niemieckim. J.K. często zwraca się do nich z prośbą o wsparcie sierot.

  • 93, 120 p